Motif Tradisonal Songket Silungkang "Sirangkak Lauik"


Sirangkak lauik adalah jenis ketam yang hidup di laut, di pasir-pasir pantai, di kerang-kerang atau di sela-sela batu. Jenis ketam ini lebih jinak bila dibanding dengan ketam yang hidup disungai atau di air tawar. Sirangkak luik tidak akan menyerang mangsa atau mahluk lain tanpa sebab yang jelas, tetapi apabila diganggu ia akan


menjepit mangsanya dengan cangkangnya. Hal ini melambangkan bahwa seseorang boleh membela diri apabila ketenteraman hidupnya dirusak atau diganggu oleh orang lain. Falsafah sirangkah lauik melambangkan bahwa sebagai pimpinan adat penghulu boleh membela diri apabila ketentraman ianya serta anak kemanakannya diganggu oleh orang lain.

Sumber : Songket Minangkabau, Teknik dan Filosofi (Oleh: Agusti Efi Marthala)

No comments:

Post a Comment